Polityka prywatności

layer-63

Polityka prywatności

W związku z pozyskaniem przez ETL Outsourcing S.A. Twoich danych osobowych, w wykonaniu obowiązku nałożonego na podstawie art. 12 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy Cię poinformować, że:

 

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest ETL Outsourcing S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588351 (dalej jako „ETL”). ETL jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

 

2. DANE KONTAKTOWE 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): przemyslaw.fil@etl.pl
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ETL Outsourcing S.A.adres do korespondencji: ul. Łostowicka 29, 80-121 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa) lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej.

Możesz ww. sposób kontaktować się z nami w celu skorzystania z Twoich praw opisanych w pkt 9 powyżej.

 
3. ŻRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w chwili kontaktu z przedstawicielem ETL, np. podczas spotkania, na wydarzeniach branżowych (np. targi, szkolenia itp.), a także innym kanałem komunikacji (np. napisałeś do nas maila, zadzwoniłeś, skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej[AS1] ).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi i podjęcia kontaktu.

 

4. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. odpowiedź na Twój kontakt (opisany w pkt 3) oraz prowadzenie ewentualnej, dalszej korespondencji w tym zakresie;
 2. marketing bezpośredni usług i produktów ETL oraz podmiotów współpracujących[AS2] . 

 

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu odpowiedzi na Twój kontakt (opisany w pkt 3) jest prawnie uzasadniony interes ETL. Interes ETL polega na pozyskiwaniu i utrzymywaniu kontaktu z klientami oraz osobami zainteresowanymi naszymi usługami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja zgoda, którą możesz dobrowolnie wyrazić w przypadku pierwszego kontaktu z nami. W takim przypadku oprócz odpowiedzi na Twój kontakt będziemy informowali Cię również o naszej aktualnej ofercie i informacjach związanych z naszą działalnością.

 

6. TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

W celach opisanych w pkt 4 będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, w tym w szczególności Twój adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, przy użyciu których będziemy się z Tobą kontaktować.

 
 

7. ODBIORCY TWOICH DANYCH

Twoje dane będą udostępnianepodmiotom zrzeszonym w sieci[AS3] , z uwzględnieniem Twoich potrzeb, z którymi się do nas zwracasz (np. jeżeli potrzebujesz obsługi księgowej i mieszkasz/masz siedzibę w Mińsku Mazowieckimi, zaproponujemy Ci nasze biuro rachunkowe w Mińsku Mazowieckim i ewentualnie tam przekażemy Twoje dane kontaktowe).

 
 

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu, gdy:

 • zrealizowany zostanie cel ich przetwarzania (patrz pkt 5a powyżej)
 • cofniesz zgodę albo wniesiesz sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych (patrz pkt 5b powyżej).

 
 9. TWOJE PRAWA

Prawo dostępu do Twoich danych

 • w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych 

Prawo sprostowania Twoich danych

 • gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe, albo gdy np. zmieniłeś nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

Prawo usunięcia Twoich danych

 • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy cofnąłeś zgodę (w przypadku przetwarzania w celach marketingowych);
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadku przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu);
 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. 

Prawo cofnięcia zgody

 • W każdym momencie możesz wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo sprzeciwu

 • gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w pkt VI powyżej.

Pamiętaj jednak, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 
 

10. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl