wróć do listy

Zmiany w Uregulowaniach Odszkodowań dla Kierowców i Warsztatów Naprawczych po Uchwale Sądu Najwyższego

Najnowsza uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 8 maja (III CZP 142/22) przynosi istotne zmiany dla kierowców i właścicieli warsztatów naprawczych w Polsce. Warto zrozumieć, jakie konsekwencje niesie to orzeczenie dla procesu odszkodowawczego i napraw pojazdów.

 

Kierowcy w Polsce często napotykają na trudności przy odszkodowaniach za uszkodzone pojazdy. Do tej pory ubezpieczyciele kierowali uszkodzone samochody do tzw. warsztatów partnerskich, co było warunkiem łatwiejszego uzyskania odszkodowania. To często budziło niezadowolenie, gdyż nie pozwalało na wybór warsztatu, który cieszyłby się zaufaniem poszkodowanego.

 

 

Rzecznik Finansowy, Bohdana Pretkiela, skierował do Sądu Najwyższego zapytanie o zgodność praktyk ubezpieczycieli z prawem, co doprowadziło do ponownego rozpatrzenia tej kwestii przez SN.

Sąd zdecydował, że jeśli poszkodowany już poniesie koszty naprawy pojazdu, to odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno pokrywać te koszty w pełni, chyba że są one nieuzasadnione w danych okolicznościach. Co więcej, wysokość odszkodowania nie powinna zależeć od możliwych rabatów od warsztatów partnerskich ubezpieczyciela.

Orzeczenie podkreśla, że poszkodowani nie są zobowiązani do naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z ubezpieczeniem, ani do kupowania części zatwierdzonych przez ubezpieczyciela. Jest to przełomowe, ponieważ wzmacnia prawa konsumentów do wyboru oferenta, którym faktycznie darzą zaufanie.

 

Sędzia SN, Maciej Kowalski, zauważył, że obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem nie oznacza kierowania napraw do konkretnych zakładów. To oznacza większą swobodę dla kierowców w zarządzaniu postępowaniami po kolizjach i wypadkach.

Nowe interpretacje prawa przez Sąd Najwyższy w kwestii odszkodowań i napraw pojazdów po wypadkach samochodowych niosą ze sobą znaczącą poprawę ochrony prawnej dla kierowców i niezależnych warsztatów. To krok w kierunku większej sprawiedliwości w relacjach między ubezpieczycielami a poszkodowanymi.

Decyzja Sądu Najwyższego stanowi ważny moment dla polskiego prawa odszkodowawczego i może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki polskie ubezpieczenia samochodowe będą traktować swoich klientów, zapewniając im większe prawa i swobody.

 

#SądNajwyższy #OdszkodowaniaDlaKierowców #UbezpieczeniaKomunikacyjne #PrawaKonsumentów  #NaprawaSamochodów #księgowość #doradztwopodatkowe ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl