wróć do listy

ZMIANY PODATKOWE W 2024

➡️ Kolejne zmiany w 2024

 

Rezygnacja z niektórych zwolnień podatkowych

 

W przypadku podatników PIT chodzi o zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, czyli zwolnienie dla dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymywanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku podatników CIT chodzi o zwolnienia przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 21, 47 lub 48 ustawy o CIT, czyli zwolnienia dla dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych. Podatnik, który zamierza zrezygnować z tych zwolnień, będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Należy to  zrobić do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym podatnik otrzyma wymienione dofinansowania. Rezygnacja ze zwolnienia w stosunku do tych środków spowoduje, że do wydatków i kosztów, w tym do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych z tych kwot, nie będą miały zastosowania wyłączenia z kosztów podatkowych przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 45 i 56 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 48 i 58 ustawy o CIT.

 

Wyłączenie poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta

 

Nowe przepisy od 1 stycznia 2024 określają, po spełnieniu jakich warunków płatnicy nie muszą automatycznie pobierać podatku u źródła od odsetek i dyskonta dla listów zastawnych i obligacji (mechanizm pay and refund). Należy zaznaczyć, że zmiany jakie wejdą nie są korzystne dla płatników podatku WHT od odsetek i dyskonta. Podatnicy powinni przygotować się na stosowanie nowych przepisów dotyczących podatku u źródła

 

Kwota składki na związki zawodowe

 

Podniesiono z 500 zł do 840 zł w 2024 r. kwota składki na związki zawodowe, którą podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym.

 

#zmianypodatkowe #kwotanazwiązkizawodowe #zwolnieniapodatkowe #podatekuuźródła #księgowość #doradztwopodatkowe #ETLGLOBAL #EtLGLOBALPolska #księgowaniepl

 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl