wróć do listy

ZMIANY PODATKOWE W 2024

Zmiana limitów w 2024 r. 

 

➡️  do prowadzenia ksiąg rachunkowych - limit przychodów osiągniętych w 2023 r. to  9 218 200 zł, którego osiągnięcie obliguje do prowadzenia ksiąg handlowych (KH).


➡️  obowiązkowi badania sprawozdań finansowych za 2023 r. - podlegają proste spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, jeśli w 2022 r.:


                                                              *   średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

                                                              *   suma aktywów bilansu na koniec 2022 r. stanowiła co najmniej 11 724 750 zł (równowartość                                                                               w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro przeliczona po średnim kursie NBP z 31 grudnia                                                                               2022 r. (1 euro = 4,6899 zł/euro),

                                                               *   przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2022                                                                                    rok stanowiły co najmniej 23 449 500 zł (równowartość w walucie polskiej co najmniej                                                                                              5 000 000 euro przeliczona po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2022 r. (1 euro = 4,6899 zł/euro).

 

➡️   jednorazowa amortyzacja - mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli w 2024 roku dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych do wysokości 230 000 zł, czyli o 11 000 zł mniej niż w 2023 r.


➡️   limity uprawniające do korzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym - w 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 9 218 200 zł. Podatnik, którego przychody przekroczą w 2023 r. kwotę 9 218 200 zł, nie będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem w 2024 r. W 2023 r. limit ten był wyższy i wynosił 9 654 400 zł dla przychodów za 2022 rok.


➡️   kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego - w 2024 r. do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego będą mieli prawo podatnicy, u których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł (równowartość 200 000 euro). W 2023 r. z kwartalnego opłacania ryczałtu mogli korzystać podatnicy, u których przychody w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 965 440 zł.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA