wróć do listy

Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) (obecny tytuł ustawy:„o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”). Wprowadzone zmiany nakładają dodatkowe obowiązki na niektóre podmioty, w szczególności:

 

  • dłużnik będący dużym przedsiębiorcą ma obowiązek złożyć drugiej stronie transakcji handlowe oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy,
  • kierownicy przedsiębiorców mających status dużego przedsiębiorcy lub podatkowej grupy kapitałowej mają obowiązek przekazywać co roku do dnia 31 stycznia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za rok 2020, jednak sprawozdania powinny obejmować również dane dotyczące świadczeń wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja wprowadza również możliwość przeprowadzenia przez Prezesa UOKIK postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnychi nakładania kar finansowych.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania nowych przepisów – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

 

Monika Utrata

doradca podatkowy

 

T (+48) 58 340 28 11
M (+48) 883 363 201

✉️ monika.utrata@bsjp.pl 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl