wróć do listy

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie otrzymywane za pomocą platform internetowych a ich opodatkowanie

 

Każda osoba otrzymująca wynagrodzenie za pomocą platform internetowych, powinna każdorazowo przeanalizować na jakiej podstawie je otrzymuje.

 

Otóż analizy otrzymanych środków finansowych z serwisów internetowych (z których korzysta obecnie bardzo dużo osób), należy zawsze dokonywać, aby można było z kolei prawidłowo określić skutki podatkowe naszej działalności internetowej (poza wykonywaną działalnością gospodarczą).

 

O ile mamy np. do czynienia z serwisem crowdfundingowym często powstaje pytanie, czy świadczymy odpłatne usługi, czy też otrzymujemy wsparcie finansowe w formie darowizny?

 

W zależności bowiem od modelu działania danego serwisu, wpłaty mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, bądź nie podlegać VAT i być opodatkowane wg zasad ogólnych, lub jako darowizny pieniężne.

 

Stąd, o ile osoby wpłacające/wspierające naszą działalność w danym serwisie, będzie łączył z nami stosunek zobowiązaniowy na podstawie którego, wpłacający dokonują wpłat w określonej wysokości i będzie to warunkiem otrzymania przez wpłacających dostępu do publikowanych przez nas treści wówczas, otrzymana zapłata będzie konsekwencją wykonania przez nas świadczeń i od jej wysokości zależy co zostanie opublikowane, lub też, przez jaki okres odbiorca(y) będą posiadać do naszej publikacji dostęp (model subskrypcyjny). Z kolei w przypadku naszej odmowy dostępu do umówionego artykułu/produktu – wpłacającym, powinno przysługiwać prawo do zwrotu pieniędzy/obniżenia ceny lub innej formy odszkodowania. 

 

O ile jest/będzie jak wskazuje wyżej (a tak działa co do zasady serwis crowdfundingowy) z pomocą którego możemy otrzymywać wsparcie finansowe, należy najpewniej zarejestrować się wówczas jako podatnik VAT i rozliczać otrzymane kwoty wg zasad ogólnych, lub w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej (wg ryczałtu, zasad ogólnych lub jako podatek liniowy).

 

To, co należy też mieć na uwadze to fakt, że osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, których łączne przychody w ciągu roku podatkowego (kalendarzowego) ze wszystkich źródeł opodatkowanych skalą podatkową nie przekroczą 30 tys. zł, są zwolnione z ich opodatkowania a contario, wszystko co powyżej 30 tys zł podlega opodatkowaniu.

 

Z kolei w przypadku sprzedaży naszych osobistych towarów/rzeczy, może też dojść obowiązek raportowania sprzedaży online, o ile zostało zawartych więcej niż 30 transakcji w danym okresie sprawozdawczym lub, których łączne przychody przekroczyły 2 tys. euro.

 

W innym modelu tj. dobrowolnych wpłat w serwisie crowdfundingowym przyjmuje się, że mamy do czynienia z darowiznami i dzieje się tak, o ile spełnione są łącznie dwa warunki:

  •        występuje stosunek prawny pomiędzy twórca a wspierającymi go internautami, w ramach którego następują wzajemna                 wymiana świadczeń (patroni/internauci) nie są prawnie zobowiązani i mogą w każdej chwili przestać wysyłać nam jako twórcy                   pieniądze. Nie istnieje też cennik, na podstawie którego zapłata konkretnej kwoty pozwalałaby na dostęp do określonych                           materiałów.  Analogicznie taki twórca, nie jest formalnie zobowiązany do publikowania treści w mediach społecznościowych;
  •        nie ma bezpośredniego związku - między wpłatami a treściami zamieszczanymi przez taką osobę w Internecie (robiłby to ona               w niezmienionej formie) nawet wówczas, gdyby żaden z patronów/internautów, nie zdecydował się tej osoby/twórcy wspierać.

 

W sytuacji zatem gdy mamy do czynienia z tym ww. drugim modelem finansowania naszej działalności internetowej, to dokonywane wpłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT i powinny być rozliczane jako darowizny.

W przypadku darowizn od III grupy (a więc osób w żaden sposób z nami nie spokrewnionych) i o ile, kwota wsparcia nie przekracza kwoty 4.092 zł (do 12 października 2022 roku)/5 308 zł (od 13 października 2022 roku) i /5 733 zł (od 1 lipca 2023 roku) w ciągu pięciu lat, nic nie musimy opodatkowywać

 

O ile dojdzie jednak do przekroczenia ww. wskazanych limitów w okresie pięciu lat, wówczas każda kwota wykraczająca poza sumę ww. limitów, powinna zostać opodatkowana według obowiązującej skali, wynikającej z ustawy o podatku od spadków i darowizny.

 

I tak dla nabywców od III grupy podatkowej podatek wynosić 12 proc. do progu 11 833 zł. Gdy kwota darowizny albo ich równowartość wyniesie od 11 833 zł do 23 665 zł, podatek wyniesie 1.420 zł plus 16 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Jeśli zaś wartość darowizny przekroczy 23 665 zł, podatek wyniesie 3.313,2 zł plus 20 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł. Konieczne będzie też złożenie do Urzędu Skarbowego zeznania SD-3 w terminie 14-dni.

 

Jak widać, warto analizować na jakiej podstawie otrzymujemy wynagrodzenie za naszą aktywność internetową.

 

#wynagrodzeniezserwisówinternetowych #crowdfunding #serwiscrowdfundingowy #księgowość #doradztwopodatkowe #doradztwoprawne #ETLGLOBAL #ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl