wróć do listy

Wybór formy rozliczania zaliczek CIT i PIT w 2024 - wyrok NSA

22 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku sygn. akt II FSK 710/21 orzekł, że za pisemne powiadomienie organów podatkowych o zmianie/wyborze formy opodatkowania, należy uznać również wybór, jakiego dokonał podatnik, poprzez wykonanie podatkowego przelewu bankowego.  

 

Tak więc NSA potwierdził, że  oświadczenie podatnika w firmie pisemnej, to również opis na przelewie podatkowym, który należy traktować jako oświadczenie woli podatnika - z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych. 

 

Ww. wyrok NSA dotyczy co prawda podatku liniowego, bo taką sprawą zajmował się ów skład orzekający, tym niemniej, będzie można go przywoływać w sprawach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bo odnosi się on do cywilistycznego rozumienia pisemnego złożenia poświadczenie woli podatnika.

 

To na co teraz taki podatnik będzie musiał uważać, to jak opisuje przelew podatkowy za pierwszy okres rozliczeniowy w każdym kolejnym roku podatkowym - o ile nie wysłał oświadczenia pisemnego.

 

Zbytni formalizm organów podatkowych, przy obecnym rozwoju techniki i ograniczanie się do form pisemnych, to jak widać anachronizm i dobrze, że NSA zajął jedyne słuszne stanowisko w tej kwestii!

 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl