wróć do listy

Wybór formy rozliczania zaliczek CIT i PIT w 2024 - czy jest nadal możliwy?

Mamy dobrą wiadomość dla tych podatników, którym nie wychodził podatek dochodowy do zapłaty za styczeń 2024 r., oraz dla tych, którzy zapomnieli, czy też nie mieli środków finansowych na swoim firmowym koncie i nie zapłacili tym samym, zaliczki na podatek dochodowy CIT tak samo PIT.

 

To co bowiem niezmiernie istotne to fakt, że obecnie (od 2019 r.) podatnicy, nie mają już obowiązku składać wcześniej do urzędu skarbowego, oświadczeń pisemnych o dokonanym wyborze rozliczeń, czy to miesięcznie, kwartalnie, czy wg uproszczonej formy PIT i CIT.

 

Tym samy w kwestii podatników, którym nie wychodził podatek dochodowym jest tak, że o ile wartość obliczonej zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie wynosi „0” zł, podatnik nie wpłaca zaliczki nie ma też, konieczności informowania o tym fakcie organu podatkowego.

 

Taki ww. podatnik, ma więc prawną możliwość w kolejnych miesiącach/kwartałach roku 2024 r., dokonać wyboru rozliczeń PIT i CIT na cały rok.  

 

Z kolei podatnicy którzy zapomnieli, czy też nie mieli środków finansowych na swoim firmowym koncie, przez co nie dokonali jeszcze pierwszej w tym roku, zapłaty zaliczki PIT lub CIT, również wg mnie (choć budzi to pewne kontrowersje wśród znawców prawa), mogą skorzystać na tym fakcie i w kolejnych miesiącach, dokonać właściwego dla nich wyboru, rozliczeń płacenia zaliczek, czy to miesięcznie, kwartalnie lub uproszczonych.

 

Otóż, wybór sposobu opłacania zaliczek PIT i CIT poprzez dokonanie pierwszej płatności, jest de facto obecnie powiadomieniem (niejako w formie pisemnej) organu podatkowego, o wyborze rozliczania zaliczek PIT i CIT na cały rok podatkowy.

 

Podatnicy mają obecnie dwa obowiązki w kwestii dokonywania rozliczeń i powiadamiania organu podatkowego o dokonanym wyborze rozliczeń zaliczek PIT i CIT:

  • opłacając w ustawowych terminach zaliczki CIT i PIT wg ustalonego schematu,
  • zaznaczając w składanym rocznym zeznaniu podatkowym za dany rok właściwy kwadrat.
     

Podatnik, ma też obowiązek wiedzieć, jaką formę rozliczeń wolno mu wybrać, co do płacenia zaliczek PIT i CIT, a tym samym, w jakim terminie i wysokości, będzie wpłacać zaliczki w 2024 r., do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. I tak:

 

Zaliczki miesięczne PIT i CIT i Ryczałt – wpłaca się do 20-tego każdego kolejnego miesiąca a za grudzień - do 20 stycznia roku następnego.

 

Zaliczki uproszczone PIT i CIT - wpłaca się do 20-tego każdego kolejnego miesiąca, ale Uwaga! nie mogą wybrać tej formy płacenia zaliczek podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

 

Zaliczka uproszczona przypominamy, to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

 

Zaliczki kwartalne PIT i CIT i Ryczałt – wpłaca się do dnia 20. miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego. Uwaga! mają prawo korzystać z tej formy, tylko podmioty spełniające wymogi „małych podatników” u których wartość przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku (2023 r), wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 2 000 000 euro – tj. kwoty 9 218 000 zł a ryczałtowcy kwartallni 918 000 zł, oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.  

 

Aby wykonać przelew do fiskusa z należną zaliczką, dokonujemy tego na indywidualny mikrorachunek podatkowy. W tym celu należy wypełnić specjalnie przygotowany do tego celu formularz z danymi podatnika m.in. jak NIP i właściwie wskazany symbol formularza, gdzie PIT (dotyczy skali podatkowej), PPL (podatku liniowego) i PPE (ryczałtu zewidencjowanego i od najmu), oraz wskazać symbol samej deklaracji pomimo, że już się ich nie składa np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 itd.

 

Co do wyboru okresu płatności, to właśnie jak wskazywałem, ten wybór po raz pierwszy w danym roku podatkowym wskazany na przelewie i jego zapłata, ma najistotniejsze znaczenie dla całego roku podatkowego. Nie można już później, zmienić wybranej formy płacenia zaliczek PIT i CIT w danym roku podatkowym. Tak więc wskazujemy:  

 

24K1 - oznacza I kwartał 2024 r. (a więc wybór kwartalnego rozliczania)

24M1 - oznacza styczeń 2024 r. (a więc wybór miesięcznego rozliczania)

24M1 – jw. - z tym, że o ile ma dotyczyć rozliczania zaliczek uproszczonych, to w kolejnych miesiącach, wartości muszą być identyczne - w przeciwnym wypadku, zastosowanie będą miały zasady ogólne.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA