wróć do listy

WAŻNY OBOWIĄZEK DO 29 LUTEGO 2024

Przypominamy, że do końca lutego (każdego roku kalendarzowego), a w 2024 r., wyjątkowo to 29 luty br., duża grupa przedsiębiorców, ma  ważny obowiązek sprawozdawczo/rejestrowy i związaną z tym możliwą konieczność dokonania opłat. 

 

Jest to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – tu należy jedynie do końca lutego sporządzić i przesłać elektroniczny raport. Obowiązek raportowy dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają i użytkują w firmie samochody spalinowe, odprowadzają ścieki, importują towary w opakowaniach, prowadzą firmę budowalną, warsztat samochodowy itd., - generalnie w zależności od sposobu korzystania ze środowiska:

  •  wprowadzają gazy lub pyły do powietrza,
  • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi,
  • dokonują poboru wód z ujęć własnych,
  • gromadzą różnego rodzaju odpady w tym poprodukcyjne.

Raport ma dotyczyć danych za 2023 r. w zakresie instalacji, które nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, oraz używanych środków transportu (spalanie paliw w silnikach spalinowych), co wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Co do raportowania i ewentualnych opłat, to o ile wykażemy, że opłata za korzystanie/zaśmiecanie środowiska nie przekracza 100 zł., nie mamy obowiązku wypełniania i składania ww. raportu, ani tym samym dokonywania opłat. Mamy jednak obowiązek, sporządzenia i przechowywanie własnej dokumentacji związanej z naszymi wyliczeniami.

 

Ewentualne opłaty (o ile będą jednak należne), uiszcza się do końca marca, do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Podpowiemy, że użytkując samochód osobowy w firmie, spełniający normę Euro 1 (rocznik 1993-1996), to aby przekroczyć takim samochodem wspomnianą wartość 100 zł., a więc wartość umowną odprowadzonych przez ten pojazd zanieczyszczeń do atmosfery, musiałby ten samochód spalić rocznie ponad 4000 l benzyny, co przy średniej 7 zł daje nam 28 000 zł rocznie/12 m-cy = 2 333 zł!

 

Z kolei mając samochód osobowy, który spełnia normy spalania Euro 5, (rocznik co do zasady 2011-2014), który wykorzystujemy w firmie, to aby przekroczyć wartość 100 zł., musiałby zużywać rocznie ponad 20.500 litrów benzyny, co przy średniej cenie zakupu paliwa 7 zł daje wartość 143 500 zł za paliwo rocznie a miesięczne 11.958,34 zł!

 

Oczywiście, jak mamy więcej samochodów w firmie lub inne jeszcze źródła zanieczyszczeń ww., warto sprawdzać i reagować, czy nie powstał jednak obowiązek sprawozdawczy do KOBiZE oraz konieczność opłat z tym związanych.   

 

Polecamy, ogólnie dostępny kalkulator opłat środowiskowych:

 

Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu eksploatacji samochodów 

 

W przypadku niezłożenia raportu do KOBiZE, nie ma co prawda kar administracyjnych, jednak w sytuacji kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może on zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE.

 

W razie braku ww. raportu lub stwierdzenia uchybień w zarządzeniach pokontrolnych, organ kontrolny może nałożyć obowiązek uzupełnienia/poprawy takiego raportu.

 

Z kolei za niewykonanie zarządzeń pokontrolnych, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (patrz art. 31a ust. 1 ww. ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA