wróć do listy

Ulga IP Box i ulga badawczo - rozwojowa B+R

Skorzystanie w zeznaniu rocznym, z dwóch ulg jednocześnie tj. prawa własności intelektualnej (IP Box) i ulgi nadawczo - rozwojowej (B+R), to duża oszczędność podatkowa – to fakt niezaprzeczalny.

Jednak jeszcze większa oszczędność byłaby, gdyby istniała możliwość przypisania i zakwalifikowania jako koszt podatkowy (w przypadku obu tych ww. ulg), jednego i tego samego wydatku kwalifikowanego, poniesionego przez podatnika. Na to jednak nie zgadzał się od początku obowiązywania ww. ulg fiskus.

Mamy jednak dobrą wiadomość, bo jest przełom i to ogromny, a to za sprawą Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który wydał sześć orzeczeń pod koniec roku 2023 r., sygn. akt II FSK 1538/23, II FSK 696/23, II FSK 547/23, II FSK 415/23, II FSK 534/22, II FSK 832/22), i wszystkie one wskazują, że koszt, który posłużył do wyliczenia dochodu opodatkowanego preferencyjną stawką 5 proc. (IP Box), można wykorzystać w tym samym roku, do odliczenia od podstawy opodatkowania w uldze (B+R)!

 

Informujemy o ww. orzeczeniach obecnie, bo dopiero teraz ukazały się ich pisemne uzasadnienia.

 

Możemy zatem śmiało mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tej sprawie - a jest już ich łącznie siedem.

 

Przypominamy, że ulga (B+R), polega na możliwości podwójnego odliczenia kosztów kwalifikowanych, które pomniejszają podstawę opodatkowania, ale nie dochód – o czym przypomniał organom podatkowym NSA.

 

Z kolei ulga dotycząca kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), jak wskazuje NSA, nie jest konkurencyjnym odliczeniem od dochodu, ani od podstawy opodatkowania, ponieważ daje ona możliwość opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, preferencyjną stawką wynoszącą 5 proc.

 

Jak słusznie zauważa NSA, koszty kwalifikowane podatnik odlicza raz, przy ustalaniu dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, stąd nie ma tu obawy o podwójne odliczenie tych samych kosztów, cyt: „W przepisach brak jest zakazu dokonywania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R w sytuacji, gdy zostały one zakwalifikowane do dochodu objętego preferencyjną stawką IP Box”.

 

Nie ma zatem jak wskazuje NSA, żadnych przeszkód, żeby te same koszty kwalifikowane, podatnik wykorzystał równolegle, o ile chce i może z nich skorzystać w tym samym roku podatkowym, z tą uwagą aby taki podatnik, zachował właściwą kolejność, przy korzystaniu z obu ww. ulg, to znaczy, jako pierwszą wyliczał ulgę IP Box, a po niej ulgę B+R, tak więc:

  • przy ustalaniu dochodu IP Box (opodatkowanego stawką podatku dochodowego 5 proc.), podatnik odlicza koszty, które poniósł na wytworzenie (ulepszenie) kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • w drugim kroku, o określony procent tych samych kosztów, podatnik pomniejsza (w ramach ulgi B+R), podstawę opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych.

To co nie mniej istotne, to jak też zauważa NSA, takie ww. postępowanie było też możliwe przed 1 stycznia 2022 r., czyli w latach 2019–2021, bo nowelizacja przepisów, która weszła w życie z początkiem 2022 r., niczego w tym zakresie nie zmieniła, choć inaczej widziały to organy podatkowe.

 

NSA, na poparcie swojej ww. tezy, przywołał również, pierwszy precedensowy i jednostkowy wówczas wyrok w tej sprawie, który zapadł w 2021. Jest to orzeczenie NSA z 29 września 2021 r. (II FSK 752/21), w którym sąd ten po raz pierwszy, wskazywał dokładnie tak samo, jak obecnie czyni to NSA ww. orzeczeniach z grudnia 2023 r.

 

Powodzenia zatem przy rozliczaniu, ewentualnie korygowaniu ulg IP Box i B+R!  

 

#ulgaIPbox #IPBox #ulgabadawczorozwojowa #ulgaBR #wyrokNSA #księgowość #doradztwopodatkowe #ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA