wróć do listy

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

W związku z implementacją IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zwanej IV dyrektywą AML w dniu 13 października 2019 r. zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723) powstał CRBR.

 

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

 

Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR jest nieodpłatny.

 

Podmioty podlegające zgłoszeniu w CRBR

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.);
  • półki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

 

Spółki, które przed datą rozpoczęcia działalności CRBR były wpisane do KRS, mają 6 miesięcy na spełnienie obowiązku rejestracyjnego i zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2020 r. Nowopowstałe spółki powinny zgłosić wymagane informacje do CRBR w terminie 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Obowiązek dokonania zgłoszenia do CRBR ciąży na osobie uprawnionej do reprezentacji spółki.Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, bez żadnych opłat.

 

Dane wpisane do CRBR korzystają z domniemania prawdziwości, a osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych. Zgłoszenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Ustawa nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania nowych przepisów – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

 

 

Przemysław Fil

biegły rewident

 

T (+48) 22 213 87 15

M (+48) 608 068 624

✉️ przemyslaw.fil@etl.pl 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl