wróć do listy

Rejestracja firmy CEIDG

Firmę możesz zarejestrować Online za pośrednictwem platformy CEIDG  - Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (ceidg.gov.pl).

Wniosek możesz podpisać z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany jest bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela w elektronicznej administracji, przypisanym do konkretnego numeru PESEL, w kontaktach on-line z urzędami. Podpis ten jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Profil zaufany zawiera przede wszystkim imię, nazwisko, e-mail, PESEL i identyfikator użytkownika, czyli login. Profil zaufany jest ważny 3 lata, później można przedłużyć jego ważność.

 

Jak założyć Profil Zaufany?

  1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego -  pz.gov.pl
  2. Zarejestruj się i załóż konto.
  3. Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.
  4. Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.
  5. Tożsamość możesz potwierdzić również w wybranym urzędzie (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub banku, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

 

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Jest to usługa komercyjna. Można wykorzystywać go również później, np. do podpisywania umów i faktur. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany, jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Jak kupić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Musisz zawrzeć z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Certyfikowanych dostawców nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji a ich listę możesz znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert). Cena ustalana jest przez dostawców i zależy od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart USB, token USB lub PCMCIA). Umowę trzeba podpisać osobiście u dostawcy. Dostawca potwierdza tożsamość kupującego na podstawie dowodu osobistego. Później musisz zainstalować otrzymane oprogramowanie.


Jak założyć firmę za pośrednictwem CEIDG?

Wejdź na stronę ceidg.gov.pl i:

1. Załóż konto

2. Aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

3. Zaloguj się

4. Przygotuj wniosek

5. Podpisz i wyślij wniosek

 

Dowodem złożenia wniosku o rejestrację firmy w CEIDG, będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru wysłane Ci mailem.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl