wróć do listy

Rejestr BDO: Obowiązek rejestracji firm do końca roku

31 grudnia 2019 r. upływa termin rejestracji w Rejestrze BDO podmiotów, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego w terminie ustawodawca przewidział dotkliwe kary.

 

Rejestr BDO – co to jest?

Rejestr BDO to inaczej „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”. Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Ma również służyć do bieżącej elektronicznej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

 

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Obowiązkowo w BDO muszą się zarejestrować:

  • wytwarzający, transportujący, zbierający lub przetwarzający odpady, którzy obowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • wprowadzający na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkujący, importujący i nabywający opakowania z UE,
  • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  • odbierający odpady komunalne,
  • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami.

UWAGA! Podmioty, których działalność podlega wpisowi do Rejestru, muszą uzyskać wpis przed jej rozpoczęciem.

 

Jak się zarejestrować?

Rejestr prowadzi marszałek województwa. Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (https://bdo.mos.gov.pl/), a następnie złożyć go we właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności urzędzie marszałkowskim (można to zrobić również elektronicznie). Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas do 31 grudnia 2019 roku. Marszałek ma 30 dni na wpisanie przedsiębiorcy do Rejestru. Opłata rejestracyjna wynosi odpowiednio 100 oraz 300 zł dla mikroprzedsiębiorstw i dla pozostałych podmiotów.

 

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego w terminie grozi m.in. administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do 1 miliona zł, areszt lub grzywna.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania nowych przepisów – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

 

Maciej Prusak

adwokat

 

T (+48) 58 770 19 69
M (+48) 609 293 810

✉️ maciej.prusak@bsjp.pl 

 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA