wróć do listy

Preferencje składkowe w ZUS w 2024

➡️ Mały ZUS Plus - 36 m-cy

 

Ostatni etap korzystania z preferencji składowych, który może też być samodzielnym etapem  z pominięciem wcześniej opisywanych, to skorzystanie z preferencji płacenia niższych składek do ZUS (w tym przypadku wg wykazywanego dochodu).

 

Przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata), w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2023) nie przekroczył 120 tys. zł oraz, gdy w poprzednim roku kalendarzowym (2023) prowadziło się działalność przez co najmniej 60 dni.

 

Podatnicy, którzy nie korzystali w 2023 r. z tej ulgi ("mały ZUS plus") lub wznowili działalność po 1 stycznia 2024 r., mogą z niej skorzystać jeżeli złożą do ZUS odpowiednie dokumenty w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku.

 

Z kolei w ciągu 7 dni liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z ulgi, odpowiednie dokumenty składają podatnicy którzy rozpoczną lub wznowi działalność gospodarcza po 24 stycznia 2024 r. lub jeśli nabiorą uprawnień do skorzystania z „małego ZUS plus” w innym miesiącu niż styczeń 2024 r. 

 

Natomiast te osoby, które kontynuują korzystanie z tej ulgi, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

 

Podstawa składki w „małym ZUS Plus”, jaką należy zadeklarować, musi mieścić się między dwoma niżej wskazanymi wartościami:

➡️  nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (od stycznia do czerwca 2024 to kwota 4 242 zł. a od lipca do grudnia 2024 – 4 300 zł

➡️   nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok. Na 2024 ustalono kwotę 7 824 zł. 

 

Tak więc w przeciwieństwie do innych ww. preferencji, podstawa wymiaru składek dla „małego ZUS plus”, będzie uzależniona od wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. ZUS udostępnił też kalkulator dla sprawniejszego wyliczania tych składek.

 

Ta preferencja jak i pozostałe, nie obejmuje składki zdrowotnej – ta musi być odprowadzana a jej wysokość uzależniona jest od wyboru formy prowadzenia działalności przy czym jej najniższa wartość (w styczniu 2024 r. to kwota 314,10 zł a od lutego 2024 do stycznia 2025 r., to 381,78 zł). 

 

Z „małego ZUS plus” wykluczone są jednak niektóre grupy przedsiębiorców, a więc tacy którzy:

·         spełniają warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach od podstawy wymiaru składek wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,

·         rozliczający się na podstawie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia z podatku VAT,

·         podlegający obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej - z małego ZUS plus nie skorzystają więc np. wspólnicy spółek jawnych,

·         osoby, które w aktualnym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały te same obowiązki dla obecnego lub byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę,

·         wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowych spółek z o.o.,

·         osoby wykonujące wolne zawody, artyści, twórcy,

·         przedsiębiorcy prowadzący niepubliczne lub publiczne szkoły, placówki wychowania przedszkolnego.

 

#składkiZUS #preferencyjnyZUS #małyZUSplus  #księgowość #doradztwopodatkowe #ETLGLOBAL #ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl