- Księgowanie.pl
wróć do listy

Nowy Regulamin Składania Pism Elektronicznych dla Wiążących Informacji Podatkowych

Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w swoim najnowszym komunikacie z dnia 3 czerwca br. pragną przypomnieć o istotnych zmianach dotyczących sposobu składania pism w sprawie wiążących informacji podatkowych. Od 1 lipca 2024 roku, zgodnie z nowymi wytycznymi:

 

  • wszelkie pisma dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążącej informacji taryfowej (WIT) będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Ten proces będzie odbywał się poprzez odpowiednie konta w e-Urządzie Skarbowym lub na Platformie Usług Elektronicznych Skarbów Państwa (PUESC).
  • ważne jest, aby przed 1 lipca 2024 roku złożyć wszelkie pisma dotyczące wymienionych informacji w formie elektronicznej, ponieważ złożenie ich w inny sposób po upływie tego terminu będzie nieskuteczne.
  • dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej również będą dostarczać korespondencję elektronicznie w sprawach związanych z wiążącymi informacjami podatkowymi.

 

 

Od 1 lipca 2024 roku:

  • odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma związane z postępowaniem dotyczącym WIS będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy.
  • odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenie lub przedłużenie ważności WIA, a także wszystkie inne pisma w toku postępowania związane z WIA, oraz odwołania oraz pozostałe pisma związane z WIT i WIP, będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie poprzez konto na PUESC.

 

Dyrektor KIS oraz Szef KAS nadal będą doręczać korespondencję elektroniczną:

  • w e-Urządzie Skarbowym – w zakresie WIS,
  •  na PUESC – w zakresie WIA, WIP i WIT.

 

Należy pamiętać, że powyższe wytyczne nie dotyczą składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN lub ORD-WS) do dyrektora KIS. W dalszym ciągu będzie można składać te wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 

Zachęcamy do dostosowania się do nowych zasad składania pism elektronicznych w celu sprawnego i efektywnego załatwiania spraw podatkowych z Ministerstwem Finansów oraz Krajową Administracją Skarbową.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl