wróć do listy

Minimalny podatek CIT

Po dwóch latach niestosowania przepisów o podatku minimalnym w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zacznie on obowiązywać od 2024 r. Dotknie podatników prowadzących działalność o niskiej rentowności!

Podatnicy ww. zapłacą po raz pierwszy minimalny podatek dochodowy do końca marca 2025 r., rozliczając się z CIT za 2024 r. 

Podatek minimalny dotyczy spółek – podatników CIT opodatkowanych w Polsce od całości swoich dochodów oraz podatkowych grup kapitałowych, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego występuje w odniesieniu do podatników CIT, którzy w roku podatkowym:
*  ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (stratę z działalności operacyjnej) albo
*  osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% (wskaźnik rentowności) – art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT.

Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania. Przy tym podstawa opodatkowania to suma m.in. 1,5% przychodów podatnika (innych niż z zysków kapitałowych) oraz przekraczających limit kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.
Od tak obliczonej podstawy opodatkowania, będzie należało dokonać odliczeń m.in. dotyczących działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji, a także z tytułu otrzymanych ulg podatkowych.
Istnieje także możliwość wyboru uproszczonej kalkulacji podatku minimalnego.
W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi kwota odpowiadająca 3% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. O wyborze tego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dokonał takiego wyboru.

➡ Nie występują zaliczki na poczet podatku minimalnego.


Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku odlicza się od CIT.
Odliczenia należy dokonać za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.
Dla podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie z obowiązku płacenia podatku minimalnego, stosuje się do końca tego roku podatkowego (art. 38ec ust. 2 ustawy o CIT)

#podatki #zmianypodatkowe #CIT #CITminimalny #ważnazmiana #księgowość #doradztwopodatkowe #ETLGLOBAL #ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl