wróć do listy

KOLEJNE ZMIANY W 2024

➡️ Odpowiedzialność podatkowa dla emitenta i przekazanie 1,5% podatku przez rolnika

 

Odpowiedzialność podatkowa dla emitenta

 

Od nowego 2024 r. w obu ustawach PIT i CIT, nakłada się na emitentów obowiązek składania oświadczenia w przypadku niepobrania podatku. Oświadczenie, będzie składane przez emitenta do organu podatkowego. W oświadczeniu emitent będzie potwierdzał, że dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia z opodatkowania w stosunku do tych podmiotów powiązanych. Jeżeli to oświadczenie okaże się niezgodne z rzeczywistością, to emitent poniesie odpowiedzialność za niepobrany podatek.

 

Przekazanie 1,5% podatku przez rolnika

 

Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną, o ile złożą wniosek, to urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% należnego ich podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika:

1)      związku zawodowego rolników indywidualnych albo

2)     związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo

3)     Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Podstawowym warunkiem jest, by podmiot został wpisany do KRS co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego i spełniał dodatkowe warunki. Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany w terminie od 1 marca do 15 listopada roku podatkowego. Wniosek będzie można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

#zmiany2024 #odpowiedzialnośćpodatkowadlaemitenta #przekazanie1,5%podatkuprzezrolnika #rolnictwo #księgowość #doradztwopodatkowe #ETLGLOBAL #EtLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl