wróć do listy

Kolejne zawieszenia przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) w PIT i CIT

30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące zawieszenia zasad poboru podatku u źródła (WHT) w PIT i CIT.

 

Pierwsze rozporządzenia wprowadza inne zasady rozliczania WHT w przypadku przekroczenia limitu 2 mln zł zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Natomiast drugie rozporządzenia dotyczy wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

 

Rozporządzenia odnoszą się do nowych obowiązków nałożonych na płatników WHT nowelizacją ustawy z dnia 23 października 2018 r.

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, należności licencyjne za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników zobowiązany jest w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła według właściwej stawki tj. 20% lub 19%, a następnie po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku.

 

Zgodnie z rozporządzeniem czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT zostaje przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania nowych przepisów – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

 

Monika Utrata

doradca podatkowy

 

T (+48) 58 340 28 11
M (+48) 883 363 201

✉️ monika.utrata@bsjp.pl 

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl