wróć do listy

Jak założyć firmę jednoosobową?

Chcesz założyć firmę jednoosobową?

Świetnie! Przeczytaj jednak najpierw poniższy artykuł.

 

 1. Kto może założyć firmę?

Firmę może założyć osoba pełnoletnia, która jest obywatelem:

 • Polski
 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • państw spoza Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli ma w Polsce:
  • zezwolenie na pobyt stały lub
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub
  • zezwolenie na pobyt czasowy, wydany w określonym celu, na przykład w związku ze studiami

 

2. Nazwa firmy

Nazwę firmy musisz podać podczas rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Masz już nazwę firmy? To świetnie! Musisz jednak wiedzieć, że nazwa musi zawierać również Twoje imię i nazwisko podane w mianowniku. Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko. A po nazwisku możesz dodać nazwę którą sobie wymyśliłeś.

Pamiętaj, że nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

 

3. Adres firmy

Firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, np. w punkcie usługowym, w biurze (również, w tym wirtualnym lub coworkingowym), we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta.

Pamiętaj, że musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG.

 

4. Kod PKD

Swoją firmę musisz przypisać do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD. Kody są wykorzystywane głównie w statystyce publicznej, ale niektóre z nich są powiązane z określonymi formami opodatkowania czy obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

 

5. Pozwolenie na działalność gospodarczą

Czasami, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe, posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych. W tych przypadkach może Ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

 

6. Forma opodatkowania

Gdy zaczniesz prowadzisz działalność gospodarczą, to staniesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

 

Do wyboru masz 4 formy opodatkowania dochodów:

 • na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%), jako podstawowa forma opodatkowania dochodu
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%) dochodu
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

Musisz jednak wiedzieć, że wybór ryczałtu czy też karty podatkowej nie zawsze jest możliwy, między innymi dlatego, że w przypadku ryczałtu wskazano listę podatników, którzy nie mogą tym sposobem opodatkować swoich przychodów, natomiast kartę podatkową mogą wybrać tylko takie osoby, które spełniają ściśle określone warunki.

 

7. Czy będziesz płacił VAT?

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozliczasz na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, według stawki liniowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy na zasadach karty podatkowej.

Nie musisz jednak rejestrować się jako płatnik VAT, gdy:

 • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie (są jednak działalności, które od początku muszą być płatnikiem VAT - sprawdź czy nie jesteś w tej grupie)
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT

 

8. Księgowość

Po zarejestrowaniu firmy, będziesz musiał prowadzić dokumentację rachunkową, czyli: faktury, rachunki, ewidencje. No chyba że wybierzesz kartę podatkową, to Cię to ominie.

Możesz prowadzić księgowość:

 • uproszczoną – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełną – w księgach rachunkowych

Nie musisz oczywiście robić tego sam! Możesz zlecić to np. biuru rachunkowemu.

 

9. Rachunek bankowy

Dla swojej działalności gospodarczej możesz założyć rachunek firmowy lub korzystać z prywatnego, pod warunkiem, że jesteś jego jedynym właścicielem.

Jeśli jednak:

 • jesteś podatnikiem VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

to koniecznie musisz mieć rachunek firmowy!

 

10. ZUS

Czeka Cię również rozliczanie i opłacanie za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jednak dopiero zaczynasz działalność gospodarczą lub zamknąłeś poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planujesz świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, to możesz skorzystać z Ulgi na start.


Ulga zwalnia Cię z płacenia składek na:

 • ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

Jeśli jednak te ulgi Ciebie nie dotyczą, to musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

11. Pełnomocnik

Możesz powołać osobę, która będzie upoważniona do działania w twoim imieniu, zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa, np. do zawierania umów, przyjmowania płatności czy reprezentowania cię przed urzędem czy sądem. Możesz mieć nawet kilku pełnomocników.

 

12. Zakładanie firmy jednoosobowej przez Internet

W czasach powszechnej komputeryzacji i elektronizacji, swoją firmę możesz założyć Online, za pośrednictwem platformy Biznes.gov.pl.

To proste, bo wystarczy, że zaznaczysz opcje, które Cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Pamiętaj, że mając konto na Biznes.gov.pl możesz online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą.

 

13. Pieczątka firmowa

Nie ma wprawdzie regulacji prawnych dotyczących wymogu posiadania pieczątki firmowej więc nie masz obowiązku jej posiadania. Pieczątka firmowa może okazać się jednak całkiem przydatna.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl